Ni Maco

okovi za građevinsku stolariju
Fapim šarke za vrata
Fapim u ponudi ima više vrsta šarki za vrata. Venice, Venice baby i Monza su šarke za uvlačenje u žljeb. Loira+ je šarka koja se montira na površinu profila.

Venice šarke imaju podešavanje horizontalno i vertikalno (pomeranjem šarke kroz žljeb). Dve šarke nose do 100 kg.

Venice baby takođe ima podešavanje kao i Venice. Nosivost dve Venice baby šarke je do 80 kg.

Monza šarka ima 3D podešavanje, što znači kad je fiksirate možete je podešavati vertikalno, horizontalno i na pritisak krila na štok. Nosivost dve šarke je do 120 kg.

Loira+ šarka za montažu na površinu profila ima 3d podešavanja, vertikalno, horizontalno i pritisak krila na štok. Nosivost dve šarke je do 160 kg. U ponudi su dvodelne i trodelne šarke sa tradicionalnim setom za montažu kao i sa specijalnim samorezujućim vijcima. Šarke koje koriste specijalne vijke za montažu moraju da se montiraju samo na profile sa termo prekidom gde je potrebno da cebljina zida profila bude minimalno 1,6 mm. Poželjno je da debljina zida profila bude od 1,8 mm i više. Ukoliko je zid tanji od 1,8 mm smanjuje se i nosivost šarke. Šarke sa tradicionalnim setom za montažu mogu da se montiraju na hladne i profile sa termoprekidom. Dostupne su u RAL bojama kao i eloxirane.