Ni Maco

okovi za građevinsku stolariju
Fapim - Panama antipanic sistem
Antipanic sistemi služe za brzu i bezbednu evakuaciju ljudi iz zatvorenih prostora. Panama antipanic sistem je nadgradni sistem, što znači da se montira na površinu profila koji može biti od aluminijuma, pvc-a, drveta i gvožđa. Dodavanjem određenih elemenata Panama sistem može da bude i protupožarni. Fapim antipanic sistem je moguće ugraditi na jednokrila kao i dvokrilna vrata sa maximalnim dimenzijama krila , širina max: 1320 mm ; visina max: 2520 mm. Pored svega toga Fapimov antipanic sistem možete da dobijete u više različitih RAL boja. Postoji antipanic BAR sistem (sa šipkom) i antipanic PUSH sistem (sa poklopcem).