Ni Maco

okovi za građevinsku stolariju
Fapim – Vista fasadni sistemi
Vista fasadni sistemi su podobni za ugradnju na većinu profila koji se nalaze u našoj zemlji. Raspolažemo sa šest različitih dimenzija fasadnih makaza koje pokrivaju visinu od 1000 mm do 2000 mm. Makaze imaju mogućnost štelovanja po visini kao i mogućnost podešavanja ugla i sile otvaranja i zatvaranja prozora. Nosivosti makaza po krilu prozora je od 65 kg do 130 kg, zavisno od veličine makaze. Uz makaze nudimo i sve ostale elemente za montiranje fasadnog prozora gde je moguće napraviti fasadni prozor sa više tačaka zatvaranja. U ponudi imamo više modela fasadnih ručica koje mogu biti ravne ili zakrivljene sa ili bez ključa. Ručice imaju sistem podešavanja gde je moguće da trn ručice bude kraći ili duži (zavisno od „dubine“ profila) i da se trn podešava vertikalno ili horizontalno, što omogućava montažu na veliki broj različitih profila.