Ni Maco

okovi za građevinsku stolariju
PRIMAT
Vašim idejama su otvorene sve mogućnosti!
Jedan za sve

HAUTAU PRIMAT otvara, zatvara i osigurava okretne prozore od drveta, metala i plastike. U otvorenom pložaju on podnosi i olujno nevreme. Sistem za otvaranje gornjih prozora se s lakoćom nosi s polukružnim i blagim lukovima, kosim, dvostrukim i trostrukim konstrukcijama, malim otvorima i raznim drugim varijantama otvaranja. Sa fleksibilnim šipkama, savitljivim ugaonim sklopom za okretanje i univerzalnim nosačem prozorskog krila je sistem u svakom pogledu kompletan.

Kopmaktno, lepo oblikovano kućište je napravljeno od lakih metala, a funkcijski delovi od nerđajućeg čelika.

Razne mogućnosti posluživanja

ultra tanki vretenasti prenosni mehanizam s kvalitetnim mesinganim ležajevima pruža visoki komfor. Trapezasti navoj s korakom od 6mm dovodi s nekoliko okretaja ručke za okretanje prozora u tačan položaj. Profuil za pokrivanje ima samo 16 mm a površina za učvršćivanje je široka 18 mm.
Mogu se izabrati zakretna poluga, ručna poluga za zatvaranje, ručna poluga s prenosom, vretenasti prenosni mehanizam ili prensoni stub - reza.

Naravno postoji i elektirčna varijanta - zatražite PRIMAT kompakt.